Home :

Rammstein Tour Dates

October

 • October 11, 2004 - Berlin, Germany - info
 • October 12, 2004 - Berlin, Germany - info
 • October 13, 2004 - Berlin, Germany - info

November

 • November 01, 2004 - Mannheim, Germany - info
 • November 02, 2004 - Antwerp, Belgium - info
 • November 04, 2004 - Rotterdam, The Netherlands - info
 • November 05, 2004 - Rotterdam, The Netherlands - info
 • November 09, 2004 - Lisbon, Portugal - info
 • November 10, 2004 - Madrid, Spain - info
 • November 11, 2004 - Barcelona, Spain - info
 • November 12, 2004 - San Sebastian, Spain - info
 • November 16, 2004 - Oslo, Norway - info
 • November 18, 2004 - Stockholm, Sweden - info
 • November 20, 2004 - Copenhagen, Denmark - info
 • November 22, 2004 - Tallinn, Estonia - info
 • November 24, 2004 - Helsinki, Finland - info
 • November 26, 2004 - St. Petersburg, Russia - info
 • November 28, 2004 - Moscow, Russia - info

December

 • December 01, 2004 - Katowice, Poland - info
 • December 03, 2004 - Prague, Czech Republic - info
 • December 05, 2004 - Basel, Switzerland - info
 • December 06, 2004 - Nürnberg, Germany - info
 • December 08, 2004 - Rostock, Germany - info
 • December 10, 2004 - Frankfurt, Germany - info
 • December 11, 2004 - Dortmund, Germany - info
 • December 12, 2004 - Dortmund, Germany - info
 • December 13, 2004 - Hamburg, Germany - info
 • December 15, 2004 - Dresden, Germany - info
 • December 16, 2004 - Berlin, Germany - info
 • December 17, 2004 - Berlin, Germany - info
 • December 18, 2004 - Berlin, Germany - info